Stam van het werkwoord zijn

/ 17.10.2019 / Clemens

Alle artikelen voor : De werkwoordstam. De grammaticale systematiek is echter sterker.

In sommige gevallen heeft een woord meer dan één stam. De stam bevat hier een korte gedekte klinker en die wordt als een enkele a geschreven. De stam ik bla as ik verhui s ik be ef ik dur f. Zie ook Simplex taalkunde In de praktijk echter wordt met 'stam' ook: stamwoord, radix ofwel wortel, stam- morfeem , grondwoord, lexicaal morfeem vaak de lexicale "kern" van een woord bedoeld.

Proto-Germaans kwe- zou in afzonderlijke Germaanse dialecten meestal ko- opleveren. Haal je er ën vanaf , dan kun je verder met het woord dat over blijft. U heeft javascipt niet geactiveerd.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 aug om. Er is in deze schrijfwijze dus alleszins sprake van ontdubbeling van het verlengde klinkertekenmaar ter onderscheiding van de ontdubbeling als bij 2.

Stam van het werkwoord zijn kan dan naar believen van een simplex of van een stam spreken. Sommige hele werkwoorden hebben dubbele medeklinkers! Spelling en uitspraak lopen hier gelijk.

  • Hele werkwoord blazen -en verhuizen -en beven -en durven -en. De ruwe stam ik ruzi e ik neuri e ik sk i ik sle e.
  • Wat je overhoudt is de stam.

Hebt u een taalvraag?

De ruwe stam ik ruzi ë ik neuri ë ik ski ik slee. Van een werkwoord kan men doorgaans de stam vinden door van de infinitief oftewel de onbepaalde wijs , het 'hele werkwoord' de uitgang -en soms -n weg te laten. Het woord schip kent de stamvormen schip bijvoorbeeld in schipbreuk en scheep bijvoorbeeld in schepen en scheepvaart.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 aug om Ontdubbeling van geminaten is een verplichte fonologische regel in het Nederlands.

De klankvorm van de stam is niet altijd gelijk aan de vorm waarin het woord in isolatie optreedt! Er zijn vijf stamregels. Deze verdubbeling blijft achterwege bij outlook agenda op android isoleren van de stam.

Met de eenvoudige bewerking volgens deze algemene regel kan stam van het werkwoord zijn niet geheel worden volstaan. Zo ook bijvoorbeeld bij volgdewaar we wel een stemhebbende g schrijven. Alle artikelen voor : De werkwoordstam!

Nieuwsbrief krijgen?

Een sprekend voorbeeld hiervan in het Nederlands is het werkwoord zijn , waar men de stammen ben , is , was en zij- aantreft. Sommige hele werkwoorden hebben dubbele medeklinkers. Er zijn vijf stamregels.

Taal oefenen, stam van het werkwoord zijn. De parallellie met kom-komen is opvallend, zodat het afwijkende klinkerverschil in de tegenwoordige tijd mogelijk naar analogie met de klinkerwisseling in de verleden tijd kan zijn ontstaan.

De ruwe stam ik bak k -k ik klap p -p ik ren n -n ik mis s -s. De stam van hele werkwoorden kun je op verschillende manieren vinden. Soms heeft de ruwe stam een korte klinker.

Navigatiemenu

Hier regeert echter de wet van de traagheid, in de vorm van het minder vertrouwde woordbeeld en de traditie. Argumenten voor die keuze worden echter niet gegeven. Bij het maken van de stam ontstaat een gesloten lettergreep en wordt de lange klinker als oo geschreven :.

  • De parallellie met kom-komen is opvallend, zodat het afwijkende klinkerverschil in de tegenwoordige tijd mogelijk naar analogie met de klinkerwisseling in de verleden tijd kan zijn ontstaan.
  • De werkwoordstam vind je door van het hele werkwoord en af te halen.
  • Naamruimten Artikel Overleg.
  • Wat je overhoudt is de stam.

Soms doet zich ook hier suppletie voor, bijvoorbeeld:. Daarom gaan we deze eerst bewerken door een  extra klinker toe te voegen. De ruwe stam ik ruzi ik koen kampioen eerste interland ik ski ik slee!

Deze ga je eerste bewerken door er een medeklinker af te halen. Deze worden in de tegenwoordige tijd op een andere stam van het werkwoord zijn vervoegd dan regelmatige sterke werkwoorden of zwakke werkwoorden.

Wikipedia is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc. Werkwoordstam [3] Groep 5.

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Er komen zekere systematische vorm-veranderingen en vorm-aanpassingen in het spel. Een hoger spelling s principe zou de uitspraak in dit geval moeten overrulen. Bij het meer onregelmatige werkwoord komen geldt, als enige uitzondering, deze regel echter niet:.

In het Latijn kent men de zogenaamde "stamtijden".

De werkwoordstam vind je door van het hele werkwoord en af te halen. Hele werkwoord ruzin -n neurin -n skin -n sleen -n. Stamregel 4.

Andere: