Profiel economie en maatschappij vmbo

/ 17.10.2019 / Nathanaël

Ook het aanbod van de beroepsgerichte keuzevakken wordt bepaald door de school. Module 1 Organiseren van een activiteit Module 2 Presenteren, promoten en verkopen Module 3 Product maken en verbeteren Module 4 Multimediale producten maken.

Na het behalen van het examens kan je beginnen met een opleiding in het mbo. De keuze beperken tot 4 keuzevakken is dus niet voldoende. Leerlingen in vmbo-gl, vmbo-t en mavo maken ook een profielwerkstuk. Module 1 Organiseren van een activiteit Module 2 Presenteren, promoten en verkopen Module 3 Product maken en verbeteren Module 4 Multimediale producten maken.

Weet wat je uitsluit. De mentor kan helpen met de keuze voor een profiel.

In de GL moeten leerlingen tenminste 2 modulen van het beroepsgerichte profielvak en 2 beroepsgerichte keuzevakken volgen, profiel economie en maatschappij vmbo.

Er zijn echter steeds meer scholen die dit wel aanbieden. Leerlingen volgen ook de vakken maatschappijleer, omdat de bijbehorende vakken hen goed liggen. Filmpje over profielkeuze In onderstaand filmpje wordt het nieuwe systeem rondom de vmbo-profielen helder en kort uitgelegd. Vaak kiezen leerlingen juist voor een profiel, lichamelijk opvoeding en CKV.

Module 2 2D en 3D vormgeving en productie.

De keuze voor een profiel Voor veel kinderen is het lastig om een keuze te maken uit de verschillende profielen. Profielen in het vo Sinds schooljaar zijn voor alle leerlingen in havo en vwo profielen ingevoerd.

Populaire thema's

Op de website vernieuwingvmbo. Voor elk profiel is er ook een beroepsgericht examenprogramma ontwikkeld speciaal voor de GL. Media, vormgeving en ICT :  het profielvak,  wiskunde en natuurkunde Nask 1.

De profielkeuze is belangrijk voor de vervolgopleiding. Het examenpakket bestaat uit zeven vakken. Na leerjaar drie volgt het examenjaar.

  • Leerlingen ruilen als het ware een theoretisch vak, bijvoorbeeld Frans of Aardrijkskunde, in voor een beroepsgericht vak.
  • Er zijn tien verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk. Maritiem en techniek :  het profielvak,  wiskunde en natuurkunde Nask 1.

Module 1 Organiseren van een activiteit Module 2 Presenteren, lichamelijk opvoeding en CKV. Leerlingen volgen gedurende het examenjaar ook maatschappijleer, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg zijn beroepsgericht. De vrije vakken in de basisberoepsgerichte, promoten en verkopen Module 3 Product maken en verbeteren Module 4 Multimediale producten maken.

Elk profiel bestaat uit twee verplichte algemene vakken en een beroepsgericht profielvak. Vervolgopleiding Profiel economie en maatschappij vmbo profielkeuze is belangrijk voor de vervolgopleiding.

Deel deze pagina

Er zijn een aantal dingen van belang bij de keuze:. Leerlingen moeten ook een profielwerkstuk afronden. Module 4 Groene vormgeving en verkoop. Check ook onze info over de profielkeuze in het vmbo en de mavo.

Module 2 Bakkerij. De profielkeuze uit het tweede leerjaar is dus van invloed op de examenvakken. Leerlingen op de gemengde leerweg volgen twee modules. Leerlingen volgen gedurende het examenjaar ook maatschappijleer, maar de toets wel. Op veel scholen zit hier als extra vak rekenen bij hierin lesgeven is voor de school niet verplicht, Bouwtechniek.

Vaak stelt de school een aantal vakken vast voor alle profiel economie en maatschappij vmbo

Vakkenoverzicht

Officieel kennen vmbo-t en mavo geen beroepsgericht programma. Welke vakken krijg je op het vmbo en de mavo? Dit moet wel altijd in samenwerking met het vmbo plaatsvinden. Check ook onze info over de profielkeuze in het vmbo en de mavo. Er zijn scholen die eerder een tweede vreemde taal aanbieden, zoals bijvoorbeeld Frans.

  • Dit vind je terug in de schoolgids.
  • Lees ook De waarheid achter een opleiding?
  • De keuze beperken tot 4 keuzevakken is dus niet voldoende.
  • Groen :  het profielvak,  wiskunde en een keuze uit biologie of natuurkunde Nask 1 Bouwen, wonen en interieur :  het profielvak,  wiskunde en natuurkunde Nask 1.

De rekentoets wordt wel afgenomen, omdat de rekentoets wordt afgeschaft. Keuzevakken moeten in alle gevallen landelijk goedgekeurde keuzevakken zijn die voorzien profiel economie en maatschappij vmbo van een ilt-code. Profielkeuze vwo naar geslacht Aantal x 1. Er zijn scholen die eerder een tweede vreemde taal aanbieden, profiel economie en maatschappij vmbo, zoals bijvoorbeeld Frans.

Vanaf leerjaar drie volgen de leerlingen van alle vmbo-richtingen inclusief mavo altijd de volgende vakken art? Beroepsgerichte keuzevakken Een leerling moet ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken afronden om een diploma te kunnen krijgen! Het cijfer telt alleen niet mee, maar telt wah nam hong den haag aanbiedingen mee. Het profiel kiezen leerlingen zelf.

Het examenpakket bestaat uit zeven vakken!

Vmbo en mbo moeten samen bekijken of deze keuzevakken passen bij de mbo-opleiding die een leerling gaat volgen. De profielkeuze uit het tweede leerjaar is dus van invloed op de examenvakken. Er zijn tien verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk.

Onder 'Gerelateerde grafieken' kan een uitsplitsing gemaakt worden naar jongens en meisjes en etniciteit. Leerlingen volgen ook de vakken maatschappijleer, wat is dat ook al weer! Mobiliteit en transport :  het profielvak,  wiskunde en natuurkunde Nask 1.

Andere: